<-Wróć do Strony Głównej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZASOPISMA BUKOWSKI LIDER UKAZUJĄCEGO SIĘ JAKO DZIENNIK INTERNETOWY

 

§1 Właścicielem serwisu bukowskilider.pl jest Małgorzata Szlązak - Bukowskilider.pl ISSN 1898-701X

1. Czasopismo Bukowski Lider zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu 9 listopada 2005

Sygn. akt: INs Rej Pr 132/05 jako miesięcznik

2. 16 października 2007 postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu „Bukowski Lider” jako tytuł ukazujący się pod adresem www.bukowskilider.pl jako dziennik internetowy.

 

§2 Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

§3 Użytkownicy korzystający z serwisu bukowskilider.pl automatycznie akceptują Politykę Prywatności serwisu i niniejszy regulamin.

§4 Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność. Operatorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z niniejszego serwisu.

§5 Treści zawarte w serwisie bukowskilider.pl stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza serwisem. Stanowią one ponadto wyraz osobistej wiedzy bądź niewiedzy i poglądów swoich autorów i tak należy je interpretować.

§6 Serwis bukowskilider.pl udostępnia użytkownikom (zarejestrowanym i niezarejestrowanym) możliwość korzystania z forum. Użytkownicy, którzy są niezarejestrowani (tzn. nieposiadający własnego, zarezerwowanego pseudonimu na forum) mają ograniczony dostęp do forum: mogą tylko czytać wybrane wątki, nie mogą natomiast w nich uczestniczyć ani zakładać nowych.

§7 Umieszczać posty na forum mogą wyłącznie zarejestrowani i zalogowani użytkownicy.

§8 Celem forum jest:

1. Zbudowanie społeczności internetowej Bukowian.

2. Stworzenie centrum wymiany informacji na wszelkie tematy dot. miasta i gminy Buk.

3. Wspieranie działań mieszkańców, służb, władz i organizacji działających w Buku, oraz jego okolicach.

4. Inne działania mające na celu integrację skupionej wokół niego społeczności.

 

§9 Wypowiedzi publikowane przez użytkowników na forum nie mogą:

1. być sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem,

2. wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy,

3. zawierać treści obscenicznych i obraźliwych,

4. naruszać godności osobistej,

5. naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich ani zachęcać do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania,

6. wywoływać obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/osoby prywatne/organizacje/zrzeszenia/stowarzyszenia/uczucia etyczne bądź religijne członków forum, jak również grożenia, szantażowania, bądź pomawiania członków forum jak i innych osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić na utratę zaufania,

7. Zawierać materiałów, których nie jest się autorem, bez podania ich źródła. Przy publikacji zdjęć i jakichkolwiek innych materiałów nie będących prywatną własnością trzeba pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich. W tym celu należy podać jego źródło, ewentualnie odnośnik lub autora.

 

§10 Użytkownik serwisu bukowskilider.pl publikuje swoje komentarze, ogłoszenia i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redaktorzy serwisu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników serwisu.

§12 Redaktorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do edycji i/lub usunięcia wypowiedzi/ogłoszenia użytkowników, które są sprzeczne z niniejszym regulaminem bez powiadomienia użytkownika.

§13 Redaktorzy serwisu mogą - tylko na wniosek sądu lub prokuratury - przekazać sądowi, prokuraturze czy policji posiadane dane użytkowników forum lub adresy IP.

§14 Osoby nagminnie łamiące postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać pozbawione możliwości korzystania z forum poprzez likwidację lub zablokowanie konta użytkownika.

§15 Wszyscy zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą wysyłać do siebie prywatne wiadomości za pomocą opcji udostępnionej na portalu. 

§16 Redaktorzy serwisu w miarę możliwości oraz umiejętności dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.

§17 Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie regulaminu w serwisie.

§18 Korzystanie z serwisu bukowskilider.pl oznacza wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

§19 Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny zwrócić się do redakcji o usunięcie swojego konta w serwisie bukowskilider.pl.

§20 W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji §9,§14 lub zawartej w §19, administratorzy zobowiązują się do zablokowania konta użytkownika oraz zabezpieczenia nazwy zlikwidowanego konta.

§21 W przypadku podejrzenia, że konto jest Botem rozsyłającym SPAM zostaje ono natychmiastowo usunięte lub zablokowane bez podania przyczyny.

§22 Użytkownik może dostać ostrzeżenie od administratorów serwisu w przypadku złamania którejś z zasad zawartych w regulaminie.

§23 Administrator ma prawo przenieść wypowiedź użytkownika do innego działu/tematu w przypadku gdy nie jest ona związana z działem/tematem w którym się znajduje. Wypowiedzi nie dające się zaklasyfikować zostaną umieszczone w dziale/temacie Wolny Temat. Każda wypowiedź napisana przez użytkowników powinna znajdować się w dziale/temacie którego dotyczy.

§24 Dział Drobne ogłoszenia jest darmowy i powinien zawierać tylko i wyłącznie treść typu kupię/sprzedam/szukam/oddam/wynajmę/wydzierżawię/wypożyczę/pożyczę. Zamieszczone ogłoszenia muszą zawierać prawdziwe dane kontaktowe osoby umieszczającej ogłoszenie. Innego typu/nieprawdziwe/obraźliwe treści będą usuwane. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie jednocześnie prawo do ich kasowania bez powiadomienia użytkownika oraz bez podania przyczyny.

 

<-Wróć do Strony Głównej